Hürriyet Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
Ankara 2.95 7.37 14.75 2.95 2+5 Yayın 2+3 Yayın 2+2 Yayın
Ankara Taşra 0.83 2.06 4.13 0.83 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
İstanbul 5.51 27.55 55.10 2.95 2+5 veya 1+1 Yayın 2+4 veya 1+2 Yayın 2+3 veya 2+5 veya 1+2 Yayın
İstanbul Taşra 2.31 11.56 23.12 2.31 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+3 Yayın
Akdeniz 2.60 6.50 13.00 2.60 2+5 Yayın 2+3 veya 2+5 Yayın 2+2 veya 2+4 Yayın
Ege 3.12 7.82 15.63 3.12 2+8 veya 3+17 Yayın 2+7 veya 4+16 Yayın 2+2 veya 3+7 Yayın
Çukurova 2.06 5.13 10.32 2.06 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Trakya 1.81 5.45 18.17 1.81 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+1 Yayın
Türkiye 7.78 38.94 77.88 7.80 2+2 Yayın 2+2 Yayın 2+2 Yayın

Sabah Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
Ankara 2.50 6.25 12.50 0.70 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
Ankara Taşra 0.70 1.77 3.54 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
Ankara+ Ankara Taşra 2.71 6.78 13.57 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
İstanbul 5.19 25.96 77.88 0.65 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 veya 1+3 Yayın
İstanbul Taşra 1.29 3.24 6.49 2+4 Yayın 2+4 Yayın 2+4 Yayın
İstanbul+ İstanbul Taşra 5.78 28.91 57.82 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Ege 2.00 4.99 9.98 0.95 2+18 veya 3+27 Yayın 2+18 veya 3+27 Yayın 2+18 veya 3+27 Yayın
Antalya 1.49 7.49 7.49 0.83 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
Adana 1.18 5.90 11.08 0.80 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
Türkiye 7.31 36.58 73.16 2.95 2+4 Yayın 2+4 Yayın 2+4 Yayın
İzmir Taşra 1.00 2.51 5.01 Yayın Yayın Yayın
Adana Taşra 0.59 2.95 5.90 Yayın Yayın Yayın

Posta Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
Türkiye 8.50 42.55 85.00 6.00 2+5 veya 1+3 Yayın 2+5 veya 1+3 Yayın 2+3 veya 1+2 Yayın
Ankara 2.95 7.37 14.75 1.18 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Ankara Taşra 1.18 2.95 5.90 1.18 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 2+3 veya 1+2 Yayın
Ankara+ Ankara Taşra 3.50 8.75 17.52 1.77 1+2veya2+5 Yayın 1+2veya2+5 Yayın 2+3 Yayın
İstanbul 5.50 27.50 55.00 3.55 2+5 veya 1+3 Yayın 2+5 veya 1+3 Yayın 2+3 veya 1+2 Yayın
İstanbul Taşra 2.00 5.00 10.00 1.18 2+5 veya 1+3 Yayın 2+5 veya 1+3 Yayın 2+3 veya 1+2 Yayın
İzmir 2.50 6.25 12.50 1.18 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın
İzmir Taşra 1.18 2.95 5.90 1.00 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın
İzmir+ İzmir Taşra 3.00 7.50 15.00 1.77 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın
Antalya 1.85 4.60 9.20 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
Adana 1.70 4.25 8.50 1.18 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+3 Yayın
Adana Taşra 1.18 2.95 5.90 1.18 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+3 Yayın
Adana+ Adana Taşra 2.00 5.01 10.03 2.00 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+3 Yayın
Trabzon 1.18 2.95 5.90 1.18 Yayın Yayın Yayın

Star Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
Türkiye 4.00 20.00 40.00 2.00 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
Ankara 2.30 5.75 11.50 0.57 1+3 veya 2+7 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
Ankara+ Ankara Taşra 2.40 6.00 12.00 0.80 1+3 veya 2+7 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
Ankara Taşra 0.65 1.63 3.25 0.59 1+3 veya 2+7 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
İstanbul 2.50 10.60 25.00 0.65 1+3 veya 2+7 Yayın 1+3 veya 2+7 Yayın 1+3 veya 2+7 Yayın
İstanbul Taşra 0.59 3.54 5.90 0.59 2+7 Yayın 2+7 Yayın 2+5 Yayın
İzmir 1.00 5.00 10.00 0.90 2+7 Yayın 2+7 Yayın 2+7 Yayın
Antalya 0.59 1.48 2.95 0.59 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
Adana 0.59 3.54 5.90 0.59 2+7 Yayın 2+7 Yayın 2+5 Yayın

Zaman Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
Antalya Taşra 1.29 6.49 12.98 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Türkiye 8.50 42.48 84.96 2.97 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
İstanbul 5.00 25.01 50.03 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
İstanbul Taşra 2.59 11.89 25.60 0.80 2+5 Yayın 2+3 Yayın 2+5 Yayın
İstanbul+ İstanbul Taşra 6.49 32.45 64.90 2.12 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Ankara 2.25 11.21 22.42 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Ankara Taşra 2.95 14.75 29.50 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Ankara+ Ankara Taşra 4.13 20.65 41.30 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
İzmir 2.36 11.80 23.60 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+8 Yayın
İzmir Taşra 2.36 11.80 23.60 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+8 Yayın
İzmir+ İzmir Taşra 3.54 17.70 35.40 2.30 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+8 Yayın
Antalya+ Antalya Taşra 1.94 9.79 19.47 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Adana 1.43 7.19 14.39 0.59 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Adana Taşra 1.43 7.19 14.39 0.59 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Adana+ Adana Taşra 2.36 11.80 23.60 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Antalya 1.29 6.49 12.98 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
Trabzon+ Trabzon Taşra 2.36 11.80 23.60 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın

Yeni Asır Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
İzmir 3.54 7.10 12.98 3.54 2+5 veya 3+12 Yayın 2+5 veya 3+12 Yayın 2+2 veya 3+7 Yayın
0312 418 38 00   -   0506 397 2001
HürriyetPostaSabahStarZamanYeni Asır
Star
Yayın Bölgesi
İlan Kategorisi
Alt Kategori
23
Ekim
24
Ekim
25
Ekim
26
Ekim
27
Ekim
28
Ekim
29
Ekim
30
Ekim
31
Ekim
01
Kasım
02
Kasım
03
Kasım
04
Kasım
05
Kasım
06
Kasım
07
Kasım
08
Kasım
09
Kasım
10
Kasım
11
Kasım
12
Kasım
13
Kasım
14
Kasım
15
Kasım
16
Kasım
17
Kasım
18
Kasım
19
Kasım
20
Kasım
21
Kasım
Ücretli Günler
Promosyonlu Günler
Seçimleri Temizle
İlan Başlığı
Başlık fiyatı 5 ila 10 kelime arasındadır.
İlan Metni
İlan metnini yazarken ücret hesaplamasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için KELİME ARALARINA MUTLAKA BOŞLUK KOYUNUZ
Telefon numaralarınızı birleşik veya aralarına nokta koyarak yazınız.HER TELEFON BİR KELİMEDİR.
Telefon numarası, web adresi veya eposta yazarken boşluk bırakmayınız. Sadece farklı olanlar arasında boşluk bırakınız. Örnek;
05355555555 www.marj.com.tr marj@marj.com.tr(3 kelime)
Kelime Sayısı Tarife Fiyatı Tutar
14P Başlık - - -
Metin - - -
Web-Mail - - -
Toplam Tutar -
İlanın Yayın Günleri
Ücretli Günler Promosyonlu Günler
- -
İlan Özellikleri
Sarı ve Gri kutulu ilanlarda başlık yazılması zorunludur.
Önizleme

İlan Bilgileri

Kategori Seçimleri
İlan Başlığı ...
İlan Metni ...
Web - Mail - Tel ...
İlan Yayını için Seçilen Günler ...
Kutu Özellikleri ...
Promosyon ...

İlan Fiyatlandırmaları

Başlık ...
İlan Metni ...
Web - Mail - Tel ...
Toplam Alınacak Ücret ...

Sipariş Veren Bilgileri

Telefon Numarası